Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego


Informacja o naborze wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków KFS

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego  informuje, że w terminie od 01.03.2018 r. do 15.03.2018 r. będą  przyjmowane  wnioski o...

Informacja dotycząca refundacji kosztów dojazdu na szkolenie

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego uprzejmie informuje, iż w związku z ograniczonym limitem środków finansowych w 2018 roku nie będzie finansował kosztów poniesionych z tytułu przejazdu na szkolenia finansowane z Funduszu Pracy i projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego. ...

Informacja o naborze wniosków na szkolenia indywidualne PO WER

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że  od dnia 01.02.2018 r. przyjmowane będą wnioski o skierowanie na szkolenia indywidualne w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (III)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze...

Informacja o naborze wniosków na szkolenie indywidualne RPO

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (II)"   Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od dnia 01.02.2018 r . przyjmowane będą wnioski o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku...

Spotkanie animacyjno-doradcze dla uczestników projektu: „Ośrodek wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie Warszawsko - Zachodnim”

Stowarzyszenie „Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS", przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, zorganizowało spotkania animacyjno-doradcze dla osób bezrobotnych z III profilem pomocy, które są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Pierwsze warsztaty odbyły się 16...

Czytaj więcej w temacie: Wydarzenia i aktualności

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy
dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

ul. Poznańska 131 A, 05-850 Ożarów Mazowiecki

NIP 118 15 17 485; REGON 016279633
fax 22 725-41-44
tel. 22 725-42-91, 22 731-90-04, 22-733-73-99

e-mail: wabl@praca.gov.pl
http://pup.blonie.ibip.pl
 
Godziny otwarcia Urzędu: 7:30-15:30
Godziny przyjmowania interesantów: 8:00-14:00

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę