Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego


Notatka - 29.10.2018 r

W dniu 19.10.2018 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego odbyła się Giełda Pracy dla firmy Smyk s.a., ul. Domaniewska 48, 02 – 672 Warszawa. Firma Smyk S.A. zgłosiła zapotrzebowanie na pracowników w charakterze sprzedawców do nowopowstającego obiektu handlowego, który powstaje na terenie gminy...

Notatka - 24.10.2018 r.

NOTATKA     W związku z realizacją projektu pod nazwą „OD STAŻU DO ANGAŻU – aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami", realizowanego przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, zaprasza do udziału w projekcie osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zamieszkałe na terenie...

Warszawskie Zachodnie Targi Pracy - 19.11.2018 r.

Warszawskie Zachodnie Targi Pracy - 19.11.2018 r.

Informacje o zmianie terminu Targów

Informacja o zmianie terminu Targów

Informacja o wstrzymaniu naboru wniosków PFRON

Informacja o wstrzymaniu naboru wniosków o przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych     UWAGA : Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że z dniem 19...

Czytaj więcej w temacie: Wydarzenia i aktualności

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy
dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

ul. Poznańska 131 A, 05-850 Ożarów Mazowiecki

NIP 118 15 17 485; REGON 016279633
fax 22 725-41-44
tel. 22 725-42-91, 22 731-90-04, 22-733-73-99

e-mail: wabl@praca.gov.pl
http://pup.blonie.ibip.pl
 
Godziny otwarcia Urzędu: 7:30-15:30
Godziny przyjmowania interesantów: 8:00-14:00

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę