Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego


Informacja o rozpoczęciu przyjmowania wniosków w sprawie udzielenia z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę