Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. realizuje program regionalny „MAZOWSZE 2024 – bezrobotni powyżej 50 roku życia" . Program realizowany jest w oparciu o ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy...

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że realizuje projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie warszawskim zachodnim (I)" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza,...

                       Pracodawco !!!! Przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób...

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że w związku z realizacją Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem", w ustawie z...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę