Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego


Nagłówek

Programy aktywizacyjne i projekty urzędu

 • „MAZOWSZE 2024 - bezrobotni powyżej 50 roku życia”

  Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. realizuje program regionalny „MAZOWSZE 2024 – bezrobotni powyżej 50 roku życia" . Program realizowany jest w oparciu o ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy...

 • „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie warszawskim zachodnim (I)”

  Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że realizuje projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie warszawskim zachodnim (I)" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza,...

 • Program dla rodzin „ Za życiem”

                         Pracodawco !!!! Przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób...

 • Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

  Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że w związku z realizacją Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem", w ustawie z...

 • „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim IV”

  „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (IV)"   Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r. realizuje projekt: „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (IV)" w...

 • „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim IV”

  „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (IV)"   Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. realizuje projekt „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w...

 • Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem”

  Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że w związku z realizacją Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem", w ustawie z...

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2019

  „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (III)" Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. realizuje projekt pozakonkursowy: „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających...

 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2019

  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (III)" Powiatowy  Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od 01.01.2018r. do 31.12.2019r realizuje projekt pozakonkursowy o nazwie: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie...

 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2018

  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (III)"    Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego realizuje od  01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. projekt pozakonkursowy o nazwie : „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim...

Wyświetlanie 1 - 10 z 13 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę